8 Gescheiden ingezameld groenafval

Wat valt onder het sectorplan?

- Zowel aan de bron gescheiden gehouden, als gescheiden afgegeven groenafval. Het gaat om:

  • Wat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen, terreinen van instellingen, hoveniers en andere bedrijven
  • Maaisel van bermen en slootranden
  • Grof tuinafval van bedrijven en huishoudens.

- Resten van het verwerken van groenafval. Bijvoorbeeld: plastic, papier, touw metaal dat overblijft na het zeven bij verwerking tot compost.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 8 (pdf, 566 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Ongescheiden ingezameld organisch afval van huishoudens

Zie SP1 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Ongescheiden ingezameld organisch afval van bedrijven

Zie SP2 (Restafval van bedrijven)

Organische monostromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie

Zie SP3 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Gescheiden ingezameld groente-, fruit-, en tuinafval (gft-afval) van huishoudens

Zie SP6 (Groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens)

Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval, waaronder (gekookt) keukenafval en etensresten (swill) dat vrijkomt bij handel, diensten en overheden en veilingafval

Zie SP7 (Organisch bedrijfsafval)

Graszoden

Zie beleidskader

______________________________________________________________________________________________