29 Steenachtig materiaal

Wat valt onder het sectorplan?

- Steenachtig materiaal:

  • ontstaan bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen (met uitzondering van asfalt). Zoals: beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, niet met teer of bitumen verkleefd dakgrind, stenen, steengruis.
  • Vormgegeven bouwstoffen/immobilisaten waarin in het verleden specifieke zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn verwerkt, die niet nuttig mogen worden toegepast (zie beleidskader hoofdstuk B.14 Zeer zorgwekkende stoffen).

- Steenachtige fracties ontstaan bij scheiden en sorteren van gemengde afvalstoffen.

- Ballastgrind, gebruikt tussen spoorrails om de dwarsliggers op hun plek te houden.

- Steenachtig productieafval bijvoorbeeld uit de betonproductie en de keramische industrie.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 29 (pdf, 1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Asbesthoudend steenachtig materiaal;

·     Een materiaal is asbesthoudend als de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest hoger is dan 100 mg/kg droge stof (bepaald overeenkomstig een in de Productenregeling asbest vastgestelde methode)

·     (Indien de asbestconcentratienorm door mengen van partijen is bereikt, blijft altijd sprake van asbesthoudend steenachtig materiaal, ook al komt de concentratie hierdoor onder deze norm)

Zie SP37 (Asbest en asbesthoudende afvalstoffen)

Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde sorteerfracties uit de verwerking van bouw- en sloopafval en bij particulieren vrijkomende (ongesorteerd) verbouwingsafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval en vergelijkbaar (grof) huishoudelijk restafval

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar)

Zeefzand

Zie SP30 (Zeefzand)

Gips

Zie SP31 (Gips)

Cellenbeton

Zie SP32 (Cellenbeton)

Met teer of bitumen verkleefd dakgrind

Zie SP33 (Dakafval)

Asfalt (al dan niet PAK-houdend)

Zie SP34 (Asfalt)

Mijnsteen

Zie de afvalhiërarchie in hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2 van het beleidskader.

Bodemassen en slakken

Zie SP20 (AVI-bodemas)

Zie SP23 (Reststoffen kolengestookte e-centrales)

Zie SP24 (Reststoffen e-winning uit biomassa)