30 Zeefzand

Wat valt onder het sectorplan?

- Sorteerzeefzand, ontstaan bij het afzeven van het fijne materiaal in sorteerinstallaties waarin hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) gemengd bouw- en sloopafval wordt verwerkt.

- Voorzeefzand, ontstaan bij het voorzeven van steenachtige fracties uit bouw- en sloopafval of de steenachtige fractie afkomstig van sorteerinstallaties in puinbreekinstallaties.

- Brekerzeefzand, ontstaan bij het breken van steenachtig afvalmateriaal in puinbreekinstallaties dat na het breken wordt uitgezeefd.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 30 (pdf, 1.1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Gemengd bouw- en sloopafval

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbaar)

Gemengde sorteerfracties uit de verwerking van bouw- en sloopafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar (grof) huishoudelijk restafval en het bij particulieren vrijkomende (ongesorteerd) verbouwingsafval

Steenachtig materiaal

Zie SP29 (Steenachtig materiaal)

Materiaal dat voldoet aan de bepalingen van de definitie van ‘grond’ in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit

Zie SP39 (Grond)