34 Asfalt

Wat valt onder het sectorplan?

Asfalt wat vrijkomt bij (herstel-) werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen. Dit kan PAK-arm of PAK-rijk asfalt zijn.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 34 (pdf, 821 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Gemengd bouw- en sloopafval

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval)

Steenachtig materiaal

Zie SP29 (Steenachtig materiaal)

Teerhoudend, bitumineus en composiet dakafval

Zie SP33 (Dakafval)

Materiaal dat voldoet aan de bepaling van de definitie van ‘grond’ in artikel 1 van Besluit bodemkwaliteit

Zie SP39 (Grond)