67 Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen

Wat valt onder het sectorplan?

Voorbeelden van halogeenarme oplosmiddelen en glycolen zijn:

  • alifatische en naftenische koolwaterstoffen,
  • aromaten zoals benzeen, tolueen, xyleen en styreen,
  • alcoholen zoals methanol en ethanol,
  • ketonen (zoals aceton) en ethers.

Deze stoffen kunnen worden toegepast in oplos-, schoonmaak-, verdunnings-, dispergeer- en conserveermiddelen. En ook in weekmakers en middelen voor het aanpassen van de viscositeit.

Glycolen worden toegepast in rem- en koelvloeistof en in ruitensproeivloeistof.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 67 (pdf, 1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Halogeenhoudende oplosmiddelen

Zie SP68 (Halogeenhoudende oplosmiddelen)

Destillatieresidu

Zie SP69 (Destillatieresidu)

Chloorfluorkoolstoffen, andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, halonen, tetrachloorkoolstoffen, 1-1-1-trichloorethaan, methylbromide, broomfluorkoolwaterstoffen en chloorfluorkoolwaterstoffen

Zie SP70 (Gereguleerde stoffen (CFK’s, HCFK’s en halonen) en gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, PFK’s en SF6))

Laboratoriumchemicaliën niet zijnde oplosmiddelen

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden) of hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2 van het beleidskader

Azijnzuur

Zie beleidskader, hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2.

Bestrijdingsmiddelen, laboratoriumchemicaliën met oplosmiddelen, met oplosmiddelen verontreinigde poetsdoeken en absorptiemateriaal, oplosmiddelhoudende inkten, oplosmiddelhoudende afvalwaterstromen en niet-vluchtige plantaardige oliën

Hiervoor is niet in zijn algemeenheid aan te geven of deze vallen onder dit sectorplan, een ander sectorplan of onder het beleidskader. De aard en herkomst van de betreffende afvalstof zijn hiervoor van geval tot geval bepalend