68 Halogeenhoudende oplosmiddelen

Wat valt onder het sectorplan?

Halogeenhoudende oplosmiddelen zoals schoonmaakmiddel, verdunningsmiddel, dispergeermiddel, weekmaker, conserveermiddel, middel t.b.v. aanpassen viscositeit, etc.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 68 (pdf, 1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Halogeenarme oplosmiddelen

Zie SP67 (Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen)

Destillatieresidu

Zie SP69 (Destillatieresidu)

Chloorfluorkoolstoffen, andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, halonen, tetrachloorkoolstoffen, 1-1-1-trichloorethaan, methylbromide, broomfluorkoolwaterstoffen en chloorfluorkoolwaterstoffen

Zie SP70 (Gereguleerde stoffen (CFK’s, HCFK’s en halonen) en Gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, PFK’s en SF6))

Laboratoriumchemicaliën niet zijnde oplosmiddelen

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden) of hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2 van het beleidskader

Azijnzuur

Zie beleidskader, hoofdstuk A.4, § A.4.2.

Bestrijdingsmiddelen, laboratoriumchemicaliën met oplosmiddelen, met oplosmiddelen verontreinigde poetsdoeken en absorptiemateriaal, oplosmiddelhoudende inkten, oplosmiddelhoudende afvalwaterstromen en niet-vluchtige plantaardige oliën

Hiervoor is niet in zijn algemeenheid aan te geven of deze vallen onder dit sectorplan, een ander sectorplan of onder het beleidskader. De aard en herkomst van de betreffende afvalstof zijn hiervoor van geval tot geval bepalend