70 CFK's, HCFK's, HFK's en halonen

Wat valt onder het sectorplan?

De gassen die vallen onder de volgende verordeningen:

Het kan gaan om gebruikte, teruggewonnen gassen in retourcilinders, niet gebruikte restpartijen in cilinders of nog aanwezige gassen in afgedankte apparatuur of voorwerpen.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 70 (pdf, 952 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Spuitbussen

Zie SP43 (Verpakkingen met overige gevaarlijke afvalstoffen)

Drukhouders (cilinders)

Zie SP44 (Gasflessen en overige drukhouders)

Brandblussers

Zie SP45 (Brandblussers)

Koel- en vriesapparatuur

Zie SP71 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Oplosmiddelen en glycolen

Zie SP67 (Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen)

Zie SP68 (Halogeenhoudende oplosmiddelen)

Ozon- of f-gassen ingesloten in (bouw)schuimen die vrijkomen bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval, …) en/of Beleidskader.