45 Brandblussers

Wat valt onder het sectorplan?

Brandblussers, met restanten blusmiddelen. En ook de restanten van blusmiddelen. Brandblussers zijn nooit leeg, en afhankelijk van het blusmiddel is het gevaarlijk afval of niet.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 45 (pdf, 756 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Drukhouders, niet zijnde brandblussers

Zie SP44 (Gasflessen en overige drukhouders)

Halonen

Zie SP70 (Gereguleerde stoffen (CFK’s, HCFK’s en halonen) en gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, PFK’s en SF6))

Brandblussers die als afvalstof worden aangemerkt en worden gebruikt voor instructiedoeleinden

Zie Beleidskader

______________________________________________________________________________________________