66 Gasontladingslampen en fluorescentiepoeder

Wat valt onder het sectorplan?

- Hoge druk gasontladingslampen: meestal in professionele toepassingen, onder meer voor de verlichting van etalages, straten, sportterreinen en beamers.

- Lage druk gasontladingslampen: neonlampen, spaarlampen en tl-lampen.

- Fluorescentiepoeder (al dan niet gescheiden ingezameld): uit de verwerking van tl-lampen en spaarlampen, en als afval van de productie van deze lampen.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 66 (pdf, 1.1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Overig afval van verlichting (incl. gloeilampen)

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Zie SP02  (Restafval van bedrijven)

Elektrische en elektronische apparatuur

Zie SP71 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Fluorescentiepoeder en afgescheiden kwikhoudende fractie na verwerking van gasontladingslampen met een kwikgehalte van tenminste 0,1 mg/kg ds

Zie SP82 (Kwikhoudend afval)

Ander kwikhoudend afval dan gasontladingslampen en fluorescentiepoeder met een kwikgehalte van tenminste 0,1 mg/kg ds

Zie SP82 (Kwikhoudend afval)