56 Afgewerkte olie

056 afgewerkte olie

Wat valt onder het sectorplan?

Het gaat om minerale en synthetische gebruikte smeer-, systeem- of hydraulische olie. Zoals:

  • gebruikte olie van verbrandingsmotoren en versnellingsbakken
  • smeerolie,
  • olie voor turbines en hydraulische oliën.

En ook mengsels hiervan. Het kan PCB-houdend en halogeenhoudend zijn.

Niet alle afgewerkte olie valt onder dit sectorplan, dit is afhankelijk van de herkomst. Zie de tabel hieronder voor verwijzingen naar andere sectorplannen.

Zie ook voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 56 (pdf, 868 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Afgewerkte olie als onderdeel van ballastwater, bilgewater, oliehoudend waswater, oliehoudend afvalwater, bilge, olie/water- of olie/water/slib-mengsels uit bijvoorbeeld olie/water-scheiders, etc.

Zie SP58 (Olie/water/slib mengsels, olie/water mengsels en oliehoudende slibben)

Niet-gebruikte olie en brandstof- en olierestanten die niet aan de specificaties voldoen

Zie SP59 (Vloeibare olie- en brandstofrestanten)

Boorspoeling op oliebasis

Zie SP60 (Oliehoudende boorspoeling en boorgruis)

Boor-, snij-, slijp- en walsolie en emulsies hiervan

Zie SP61 (Boor- snij- slijp- en walsolie)

Poetsdoeken en ander absorptiematerialen verontreinigd met olie

Zie SP63 (Overig oliehoudend afval)

Olie van plantaardige of dierlijke oorsprong

Zie SP65 (Dierlijk afval) – in specifieke situaties;

Beleidskader – overige gevallen

Rem- en koelvloeistof

Zie SP67 (Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen)