38 Gescheiden ingezameld vlakglas

Wat valt onder het sectorplan?

Gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven vlakglas,. en gescheiden ingezameld vlakglas. Dit is vooral afkomstig van de woning- en utiliteitsbouw en sloop- en renovatiewerkzaamheden. Vlakglas wordt ook gescheiden ingezameld bij de milieustraat.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 38 (pdf, 755 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Gemengd bouw- en sloopafval alsook gemengde sorteerfracties uit de bewerking van bouw- en sloopafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar (grof) huishoudelijk restafval en het bij particulieren vrijkomende (ongesorteerd) verbouwingsafval

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval)

Verpakkingsglas

Zie SP41 (Verpakkingen algemeen)

Vlakglas wat niet apart wordt afgegeven

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval)