36 Hout

Wat valt onder het sectorplan?

In principe alle partijen afvalhout, behalve afval van houten verpakkingen, en snoeihout:

  • Afgedankt en verzaagd tuinhout, houtrestanten.
  • Houtafval, waaronder ook zaagsel, schaafsel en spaanders uit de houtbewerking (zagerijen, meubelmakerijen, etc.)
  • Hout wat vrijkomt na sorteren van gemengde stromen, als monostroom.
  • Bewust gescheiden gehouden hout op bijvoorbeeld slooplocaties.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 36 (pdf, 1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Gemengd grof huishoudelijk afval

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Ongescheiden ingezameld restafval van handel, diensten en overheden

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Snoeihout

Zie SP08 (Groenafval)

Ongescheiden ingezameld afval van openbare ruimten

Zie SP09 (Afval van onderhoud van openbare ruimten)

Gemengd bouw- en sloopafval

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbaar)

Afval van houten verpakkingen, zoals bijvoorbeeld pallets

Zie SP41 (Verpakkingen algemeen)