51 Autowrakken

051 autowrakken uitsnede

Wat valt onder het sectorplan?

Wrakken van personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s (tot 3.500 kg), drie- en vierwielige bromfietsen. En wrakken van tweewielige motorvoertuigen: brom-, snor- en motorfietsen.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 51 (pdf, 803 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Batterijen, accu’s

Zie SP13 (Batterijen en accu’s)

Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autowrakken

Zie SP27 (Shredderafval)

Airbagmodules en aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels

Zie SP48 (Overig explosief afval)

LPG-tanks

Zie SP50 (Tanks voor autogas)

Banden

Zie SP52 (Banden), of

Zie beleidskader (bijvoorbeeld voor fietsbanden)

Oliefilters

Zie SP55 (Oliefilters)

Afgewerkte olie

Zie SP56 (Afgewerkte olie)

PCB-bevattende apparaten

Zie SP64 (PCB-houdende afvalstoffen)

Koel-, antivries- en ruitensproeiervloeistof

Zie SP67 (Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen)

Koudemiddelen

Zie SP70 (Gereguleerde stoffen (CFK’s, HCFK’s en halonen) en Gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, PFK’s en SF6))

Electrische en elektronische onderdelen van autowrakken zoals navigatie, radio’s en speakers

Zie SP71 (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Kwikhoudende onderdelen

Zie SP82 (Kwikhoudend afval)