27 Shredderafval

Wat valt onder het sectorplan?

Alle afvalstromen uit het shredderproces. Afkomstig van shredderinstallaties van samengestelde metalen producten als:

  • autowrakken
  • welvaartschroot: afgedankte elektrische- en elektronische apparatuur, fietsen, kinderwagens, meubilair
  • en lichtere delen van industrieel metaalschroot

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 27 (pdf, 791 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Ferro- en non-ferro metalen

Zie SP12 (Metalen)

Overige uit te shredderen afvalstoffen afgescheiden monostromen en uit het verwerken van shredderafval vrijkomende monostromen

Zie de respectievelijk andere sectorplannen van dit LAP

Autowrakken

Zie SP51 (Wrakken van auto’s en tweewielige motorvoertuigen)

Elektrische en elektronische apparatuur  (voorheen: wit- en bruingoed)

Zie SP71 (Afgedankte elektrische- en elektronische apparatuur)