62 Metalen met aanhangende olie of emulsie

062 metalen met aanhangende olie

Wat valt onder het sectorplan?

Metaalafval uit de metaalverwerkende industrie:

  • Fijn metaalbewerkingsafval (zoals hamerslagslib en oliehoudend fijn slijpafval)
  • Verspaningen (zoals draaisels en boorsels) van verschillende metalen met aanhangende vloeistoffen (zoals boor-, snij-, slijp-, walsolie of koelemulsies).

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 62 (pdf, 760 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Metaalafval

Zie SP12 (Metalen)

Metalen tanks

Zie SP49 (Ondergrondse tanks)

Afgewerkte olie (ongeacht het gehalte aan halogeenverbindingen of PCB’s)

Zie SP56 (Afgewerkte olie)

Boorafval

Zie SP60 (Oliehoudende boorspoeling en boorgruis)

Oliën vrijkomend bij metaalbewerking

Zie SP61 (Boor-, snij-, slijp- en walsolie)

Olie van plantaardige of dierlijke oorsprong

Zie SP65 (Dierlijk afval (in specifieke situaties));

Voor overig: zie Beleidskader