Helpdesk Afvalbeheer

Laptop en mobiel op een tafel

De Helpdesk Afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en bedrijven over uiteenlopende thema’s, zoals:

 • Afvalbeleid, Landelijk Afvalbeheerplan
 • Afvalcijfers en -monitoring
 • Afval/geen afval
 • Afvalwet- en regelgeving
 • EVOA, internationale afvaltransporten
 • LMA, binnenlandse afvaltransporten
 • Beleid circulaire economie
 • Producentenverantwoordelijkheid voor elektr(onische) apparatuur, batterijen en accu's, auto's, autobanden, verpakkingen
 • Regelgeving voor wegwerpplastic. Bent u particulier? Stel dan uw vraag hierover via het contactformulier Rijksoverheid.
 • Regelgeving voor textiel
 • VANG Huishoudelijk afval, VANG Buitenshuis
 • Zwerfafval
 • Ecodesign
Zie ook de onderwerpen op onze website AfvalCirculair

Bereikbaarheid

De Helpdesk Afvalbeheer is elke werkdag beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken via het contactformulier.

Op werkdagen zijn wij ook telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 via telefoonnummer 088 7977102.

Wilt u een storing van het contactformulier of de website melden? Stuur dan een e-mail aan informatiepuntwvl@rws.nl. Vermeld in het onderwerp ‘Storing’ met eventueel de naam van de webpagina waar het over gaat. Wij kunnen uw melding dan met een hoge prioriteit verwerken.

Beantwoordingstermijn

Wij beantwoorden uw vragen zoveel mogelijk binnen twee dagen. Als dit toch niet lukt hoort u wanneer u wel antwoord kan verwachten.

Welke vragen beantwoorden wij?

Onze kennis is breed, maar we kunnen niet alle vragen beantwoorden. De helpdesk beperkt zich tot vragen die direct voortkomen uit de taken van de afdeling Circulaire Economie & Afval van Rijkswaterstaat (zie de thema's hierboven).

We informeren niet over beleid en regelgeving van andere landen.

En verder valt buiten het bereik van de helpdesk de vragen waarvan het beantwoorden onevenredig veel tijd of onderzoek vraagt. Als het mogelijk is verwijzen wij u dan door naar instanties die u verder kunnen helpen.

Volg ons ook op X (voorheen Twitter)