Helpdesk Afvalbeheer

Laptop en mobiel op een tafel

De Helpdesk Afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en bedrijven over uiteenlopende thema’s, zoals:

  • afvalwet- en regelgeving
  • landelijk beleid en monitoring op het gebied van afval
  • grensoverschrijdend transport van afval, EVOA
  • binnenlands transport van afval, LMA
  • zwerfafval
  • producentenverantwoordelijkheid
  • Ecodesign
Zie ook de onderwerpen op onze website AfvalCirculair

Bereikbaarheid

De Helpdesk Afvalbeheer is elke werkdag beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken via:

  • T 088 7977102 (Informatiepunt WVL) op werkdagen tussen 9:00 - 12:00 en 13.00 en 16.30 uur. De Helpdesk Afvalbeheer is telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00. Tussen 13:00 en 16:30 kunt u wel uw vraag laten noteren, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • het contactformulier

Wilt u een storing van het contactformulier of de website melden? Stuur dan een e-mail aan informatiepuntwvl@rws.nl. Vermeld in het onderwerp ‘Storing’ met eventueel de naam van de webpagina waar het over gaat. Wij kunnen uw melding dan met een hoge prioriteit verwerken.

Beantwoordingstermijn

Wij beantwoorden uw vragen zoveel mogelijk binnen twee dagen. Als dit toch niet lukt hoort u wanneer u wel antwoord kan verwachten.

Welke vragen beantwoorden wij?

Onze kennis is breed, maar we kunnen niet alle vragen beantwoorden. De helpdesk beperkt zich tot vragen die direct voortkomen uit de taken van de afdeling AfvalCirculair van Rijkswaterstaat (zie de thema's hierboven).

We informeren niet over beleid en regelgeving van andere landen.

En verder valt buiten het bereik van de helpdesk de vragen waarvan het beantwoorden onevenredig veel tijd of onderzoek vraagt. Als het mogelijk is verwijzen wij u dan door naar instanties die u verder kunnen helpen.

Volg ons ook op Twitter