B7 Mengen

Afvalstoffen mengen of niet?

Meestal is het beter als afvalsoorten zoveel mogelijk gescheiden blijven. Om beter te kunnen recyclen bijvoorbeeld. Maar soms geeft mengen toch voordelen voor de verwerking. Dit hoofdstuk geeft een invulling aan de wet- en regelgeving voor mengen en behandelt de uitgangspunten.

De volgende aspecten komen aan bod:

  • Het algemene mengbeleid, met drie uitgangspunten
  • Mengen in de verschillende fasen van afvalbeheer
  • Mengen voorafgaand aan storten of verbranden
  • Specifieke situaties van mengen ( zoals productie van bouwstoffen, mengen van grond en bagger, productie van immobilisaat, productie van brandstoffen)
  • Mengen van afvalwaterstromen
  • Specifieke beperkingen voor mengen (aanwezigheid van bepaalde verontreinigingen zoals zeer zorgwekkende stoffen, ZZS).

Download hier: hoofdstuk B7 (pdf, 380 kB)


Bord met gemengde verf