B4 Inzamelen, vervoeren, handelen en bemiddelen

Van afvalproducent naar afvalontvanger

Dit hoofdstuk behandelt een aantal activiteiten in het traject tussen een ontdoener (de afvalproducent of een latere ontdoener) en degene die de afvalstoffen verwerkt.  Deze activiteiten zijn:  inzamelen, vervoeren, handelen en bemiddelen in afvalstoffen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Administratieve verplichtingen
  • Onderscheid tussen inzamelen en vervoeren
  • Onderscheid beroepsmatig en niet-beroepsmatig
  • Retourlogistiek
  • Aandachtspunten bij inzamelen, handelen en bemiddelen

Download hier: hoofdstuk B4 (pdf, 517 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl