B6 Onderscheid afvalstof en niet-afvalstof

Wanneer is een materiaal (g)een afvalstof?

Het LAP is van toepassing op afvalstoffen. Maar steeds vaker (ook in internationaal verband) rijst de vraag of een materiaal wel een afvalstof is. Dit hoofdstuk gaat over de definitie van afvalstoffen en op de toepassing van deze definitie in de praktijk.

De volgende aspecten komen aan bod:

  • Uitgangspunten bij de toepassing van de definitie ‘afvalstof’
  • Wanneer kan sprake zijn van ‘(voortgezet) gebruik’, ‘bijproduct’ of ‘einde-afval’ in plaats van een afvalstof?
  • Indicatieve toetsingsgronden die handvatten geven voor een beoordeling in de praktijk.

Download hier: hoofdstuk B6 (pdf, 536 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl


Zie voor de Handreiking afvalstof of niet-afvalstof:
Achtergronddocumenten

Zie ook de website Afvalstof of niet-afvalstof