B6 Onderscheid afvalstof en niet-afvalstof

Wanneer is een materiaal (g)een afvalstof?

Het LAP is van toepassing op afvalstoffen. Maar steeds vaker (ook in internationaal verband) rijst de vraag of een materiaal wel een afvalstof is. Dit hoofdstuk gaat over de definitie van afvalstoffen en op de toepassing van deze definitie in de praktijk.

De volgende aspecten komen aan bod:

  • Uitgangspunten bij de toepassing van de definitie ‘afvalstof’
  • Wanneer kan sprake zijn van ‘bijproducten’ in plaats van afvalstoffen?
  • Wanneer kan sprake zijn van einde-afvalstoffen?
  • Nationale en internationale regelgeving en bepalingen

Download hier: hoofdstuk B6 (pdf, 246 kB)


Zie voor de Leidraad afvalstof of product:
Achtergronddocumenten