B13 Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen

Met afvalstoffen over de grens: EVOA

In dit hoofdstuk algemene informatie over de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen). Daarbij een aantal algemene uitgangspunten bij het beoordelen van EVOA-kennisgevingen voor de overbrenging van afvalstoffen over de landsgrenzen.

Wat direct bepaald wordt door de EVOA gaat voor op het algemene beleid van dit hoofdstuk. En ook op de beschrijving van het specifieke beleid over grensoverschrijdend afvaltransport in de sectorplannen.

Dit hoofdstuk gaat in op:

  • De bepalingen uit de EVOA
  • Het beoordelen van de kennisgeving
  • Overbrengen van afvalstoffen voor verwijdering
  • Overbrengen van afvalstoffen voor nuttige toepassing
  • Overbrengen van afvalstoffen die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten
  • Overbrengen van dierlijke bijproducten en de relatie tot de Verordening dierlijke bijproducten
  • Het instrument ‘vooraf goedgekeurde inrichtingen’

Download hier: hoofdstuk B13 (pdf, 550 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl