B12 Storten

Minst gewenst, maar goed geregeld

Storten is de minst gewenste vorm van afvalbeheer. Wat toch gestort moet worden, wordt op een zo milieuhygiënisch verantwoord mogelijke en veilige wijze gestort. Tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Over deze doelstelling van het afvalbeleid gaat dit hoofdstuk.

In dit hoofdstuk aandacht voor de volgende aspecten:

  • Is het storten of nuttige toepassing?
  • Stortverboden
  • Het principe van nationale zelfverzorging
  • Toekomst van de stortsector
  • Opslag van afval op stortplaatsen
  • De wetgeving (Richtlijn storten, Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en Stortbesluit bodembescherming)
  • Duurzaam stortbeheer
  • Nazorg op stortplaatsen
  • Afvalmining
  • Opbergen van afval in de ondergrond

Download hier: hoofdstuk B12 (pdf, 514 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl