B2 Preventie

Preventie van afval is een hoofddoel

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid.  Afvalpreventie moet gebeuren in de gehele economie, van de winning van grondstoffen, het productieproces en distributie tot en met gebruik en hergebruik. Daarom geldt het afvalpreventiebeleid voor alle productiesectoren, ontwerpers en dienstverleners, overheden en particulieren.

Dit hoofdstuk beschrijft onder meer:

  • Het afvalpreventieprogramma Nederland
  • Het algemeen beleid voor preventie
  • Preventie bij specifieke materialen, zoals: microplastics, nanomaterialen, voedselverspilling, verpakkingsmateriaal en incontinentiemateriaal

Download hier: hoofdstuk B2 (pdf, 163 kB)