B11 Verbranden als vorm van verwijdering

Verwijderen van afvalstoffen door verbranden

Niet voor alle afvalstoffen is nuttige toepassing mogelijk. Deze zullen dan op een andere wijze verwerkt moeten worden. Deze verwerking moet zo milieu hygiënisch verantwoord mogelijk zijn. Verwijderen door verbranden is dan vaak de meest aangewezen verwerking, tenzij er redenen zijn waardoor ook dat geen goede optie is.

Dit hoofdstuk gaat in op het verbranden van drie soorten afvalstoffen:

  • Brandbaar niet-gevaarlijk afval
  • Brandbaar gevaarlijk afval
  • Afval met een infectierisico afkomstig van de gezondheidzorg

Download hier: hoofdstuk B11 (pdf, 279 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl