B9 Recycling binnen de circulaire economie

Recycling van afvalstoffen

In een circulaire economie wordt het ontstaan van afval eerst zoveel mogelijk vermeden door hergebruik van materialen en producten, preventie, en het voorbereiden van afvalstoffen voor hergebruik. Voor afval dat toch nog ontstaat, is recycling de beste optie.

Dit hoofdstuk gaat in op:

  • Verschillende vormen van recycling, en sturen naar de meest wenselijke vorm
  • De markt en belemmeringen voor de afzet van gerecyclede materialen
  • Specifieke aandachtspunten rond recycling en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
  • Recycling op de stortplaats

Download hier: hoofdstuk B9 (pdf, 439 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl