B10 Andere nuttige toepassing

Als voorbereiden voor hergebruik of recycling niet mogelijk is

Bij bepaalde afvalstoffen is het niet mogelijk om deze voor te bereiden voor hergebruik, en is recycling ook geen optie. Dan kan worden bezien of er andere vormen van nuttige toepassing mogelijk zijn. Dit betekent dat aanwezige materialen of energie (in het geval van brandbare afvalstoffen) in dat afval  zoveel mogelijk benut wordt.

In dit hoofdstuk meer informatie

Waarbij onder meer ook specifiek aandacht voor:

  • Hernieuwbare energie
  • AVI’s met R1-status
  • Importplafond voor buitenlands brandbaar afval
  • Productie van vloeibare brandstoffen uit afval

Download hier: hoofdstuk  B10 (pdf, 507 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl