B1 Naar een circulaire economie

LAP als instrument voor de circulaire economie

Nederland hecht grote waarde aan de overgang naar een circulaire economie. Dit biedt economische kansen voor Nederland, maakt Nederland minder afhankelijk van de import van schaarse grondstoffen en draagt bij aan een schoner milieu. Dit hoofdstuk gaat over de verbinding van LAP3 met het beleid voor de Circulaire economie.

Wat is de circulaire economie?

In een circulaire economie worden zo min mogelijk primaire grondstoffen gebruikt en primaire grondstoffen (voor zover er nieuwe nodig zijn) op duurzame wijze gewonnen. Verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid wordt voorkomen.

Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schade voor het milieu.

Dit hoofdstuk beschrijft onder meer:

  • Het programma Circulaire Economie, en de prioritaire sectoren
  • Relevante afspraken en convenanten (Publiek kader Huishoudelijk afval, Convenant Meer en Betere Recycling)
  • Het LAP als instrument voor de Circulaire Economie

Download hier: hoofdstuk B1 (pdf, 498 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl