B15 Capaciteitsplanning

Keuzes wat betreft capaciteitsplanning

De stortcapaciteit is in Nederland in regelgeving vastgelegd, verbrandingscapaciteit niet. Dit hoofdstuk beschrijft de gemaakte keuzes wat betreft het wel/niet reguleren van capaciteit voor:

  • Het inzamelen van afvalstoffen
  • De afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s)
  • De beschikbare stortcapaciteit

Uitsluitend voor het laatste geldt in Nederland een echt moratorium, wat betekent dat verdere uitbreiding van stortcapaciteit niet is toegestaan. Het inzamelen van afvalstoffen en de AVI-capaciteit wordt aan de markt overgelaten.

Download hier: hoofdstuk B15 (pdf, 530 kB)