B3 Afvalscheiding

Afvalscheiding, nut en noodzaak

Door gescheiden houden van afvalstoffen kan het afvalbeheer op een veilige manier gebeuren, en kan er zoveel mogelijk gerecycled worden. Daarom is afvalscheiding erg belangrijk voor het bereiken van een circulaire economie.

Dit hoofdstuk gaat in op:

  • Beleid: bronscheiding en nascheiding;
  • De rol van gemeenten, diftar, omgekeerd inzamelen, etc.
  • Afvalscheiding door burgers
  • Afvalscheiding door bedrijven (afvalbeheerketen)

Download hier: hoofdstuk B3 (pdf, 311 kB)