B3 Gescheiden houden van afvalstoffen

Afvalscheiding, nut en noodzaak

Door gescheiden houden van afvalstoffen kan het afvalbeheer op een veilige manier gebeuren, en kan er zoveel mogelijk gerecycled worden. Daarom is afvalscheiding erg belangrijk voor het bereiken van een circulaire economie.

Dit hoofdstuk gaat in op:

  • Wanneer kiezen voor bron- of nascheiding
  • Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval - verplichtingen voor gemeenten
  • Aan de bron scheiden door bedrijven en binnen publieke ruimten

Download hier: hoofdstuk B3 (pdf, 724 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl