D4 Vergunnen van menghandelingen

Vergunnen van menghandelingen

Voor het mengen van afvalstoffen is in veel gevallen een vergunning vereist. Dit hoofdstuk behandelt de uitgangspunten en voorwaarden wanneer mengen kan worden toegestaan.

De volgende aspecten komen aan bod:

  • Het algemene mengbeleid, met drie uitgangspunten
  • Specifieke beperkingen voor mengen (aanwezigheid van bepaalde verontreinigingen zoals zeer zorgwekkende stoffen, ZZS).
  • Mengen voorafgaand aan storten of verbranden
  • Specifieke situaties van mengen ( zoals productie van bouwstoffen, mengen van grond en bagger, productie van immobilisaat, productie van brandstoffen)
  • Mengen van afvalwaterstromen

Download hier: hoofdstuk D4 (pdf, 652 kB)