Vergunningverlening en toezicht

Vergunningverlening en handhaving

In dit deel  staan alle aspecten die van belang zijn voor de beleidsuitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving - VTH). De effectiviteit van het LAP staat of valt met een goede vertaling naar vergunningen, toepassing van algemene regels, gebruik bij aanbestedingen, etc. Daarom zijn deze aspecten in deel D bij elkaar gezet.

In Deel D naast de inleiding hoofdstuk D1 (pdf, 102 kB) de volgende hoofdstukken:

  • De minimumstandaard
  • A&V-beleid en AO/IC
  • Omgaan met de Eural
  • Actualisatie van vergunningen
  • Handhaving