D5 Omgaan met Eural

Iedereen die met afvalstoffen te maken heeft (bedrijven als primaire ontdoeners, afvalverwerkende bedrijven, overheden en toezichthoudende instanties) moet de afvalstoffen voorzien van de passende Euralcode.

Deze Europese codering zorgt voor een harmonisatie van afvalstoffencodes en het onderscheid in gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen.

In dit hoofdstuk een toelichting op de Eural, het gebruik ervan bij vergunningverlening, en de koppeling met de sectorplannen.

Download hier: hoofdstuk D5 (pdf, 402 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl