D2 Minimumstandaard

Wat is de minimumstandaard?

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Het vaststellen van een minimumstandaard voorkomt dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is.

Dit hoofdstuk gaat in op:

  • het principe minimumstandaard en hoe dit moet worden toegepast bij vergunningverlening
  • het ophogen van de minimumstandaard in het LAP en wat dit voor vergunningverlening betekent
  • de relatie tot de RIE/BREF’s
  • de minimumstandaard in internationaal perspectief

Download hier: hoofdstuk D2 (pdf, 677 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl