D8 Vergunningverlening voor afvalbeheer i.r.t. zwerfafval

Dit hoofdstuk treedt pas in werking wanneer ook de Omgevingswet en onderliggende regelgeving in werking treedt.

Download hier: hoofdstuk D8 (pdf, 265 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl