LAP2 2014 Sectorplannen

De sectorplannen van de  laatste versie (02) van LAP2.

De volgende sectorplannen zijn niet afzonderlijk beschikbaar als download:

  • Sectorplan 56 Afgewerkte olie
  • Sectorplan 58 Olie/water/slibmengsels en oliehoudende slibben
  • Sectorplan 84 Monostromen

Zie hiervoor LAP2 2014 alle sectorplannen (pdf, 1 MB)

___________________________________________________________

LAP2-02 Sectorplan 01 (grof) huishoudelijk restafval (pdf, 281 kB)

LAP2-02 Sectorplan 02 restafval van bedrijven (pdf, 330 kB)

LAP2-02 Sectorplan 03 procesafhankelijk industrieel afval (pdf, 432 kB)

LAP2-02 Sectorplan 04 gescheiden ingezameld papier en karton (pdf, 313 kB)

LAP2-02 Sectorplan 05 gescheiden ingezameld textiel (pdf, 261 kB)

LAP2-02 Sectorplan 06 gescheiden ingezameld gft van huishoudens (pdf, 293 kB)

LAP2-02 Sectorplan 07 gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval (pdf, 275 kB)

LAP2-02 Sectorplan 08 gescheiden ingezameld groenafval (pdf, 296 kB)

LAP2-02 Sectorplan 09 afval van onderhoud openbare ruimten (pdf, 246 kB)

LAP2-02 Sectorplan 10 zwerfafval (pdf, 205 kB)

LAP2-02 Sectorplan 11 kunststof (pdf, 343 kB)

LAP2-02 Sectorplan 12 metalen (pdf, 313 kB)

LAP2-02 Sectorplan 13 batterijen en accu's (pdf, 319 kB)

LAP2-02 Sectorplan 14 papier en kunststofkabels (pdf, 267 kB)

LAP2-02 Sectorplan 15 glasvezelkabels (pdf, 247 kB)

LAP2-02 Sectorplan 16 zuiveringsslib (pdf, 328 kB)

LAP2-02 Sectorplan 17 reststoffen van drinkwaterbereiding (pdf, 262 kB)

LAP2-02 Sectorplan 18 kca en kga (pdf, 306 kB)

LAP2-02 Sectorplan 19 afval van gezondheidszorg (pdf, 303 kB)

LAP2-02 Sectorplan 20 AVI-bodemas (pdf, 292 kB)

LAP2-02 Sectorplan 21 AVI-vliegas (pdf, 283 kB)

LAP2-02 Sectorplan 22 reststoffen slibverbranding (pdf, 254 kB)

LAP2-02 Sectorplan 23 reststoffen kolencentrales (pdf, 283 kB)

LAP2-02 Sectorplan 24 reststromen biomassaverbranding (pdf, 266 kB)

LAP2-02 Sectorplan 25 actief kool (pdf, 295 kB)

LAP2-02 Sectorplan 26 rookgasreinigingsresidu AVI slib en biomasssa (pdf, 297 kB)

LAP2-02 Sectorplan 27 shredderafval (pdf, 264 kB)

LAP2-02 Sectorplan 28 gemengd bsa en vergelijkbaar (pdf, 241 kB)

LAP2-02 Sectorplan 29 steenachtig materiaal (pdf, 315 kB)

LAP2-02 Sectorplan 30 zeefzand (pdf, 261 kB)

LAP2-02 Sectorplan 31 gips (pdf, 276 kB)

LAP2-02 Sectorplan 32 cellenbeton (pdf, 237 kB)

LAP2-02 Sectorplan 33 dakafval (pdf, 387 kB)

LAP2-02 Sectorplan 34 teerhoudend asfalt (pdf, 286 kB)

LAP2-02 Sectorplan 35 straalgrit (pdf, 205 kB)

LAP2-02 Sectorplan 36 hout (pdf, 298 kB)

LAP2-02 Sectorplan 37 asbest (pdf, 257 kB)

LAP2-02 Sectorplan 38 gescheiden ingezameld vlakglas (pdf, 259 kB)

LAP2-02 Sectorplan 39 grond (pdf, 342 kB)

LAP2-02 Sectorplan 40 baggerspecie (pdf, 326 kB)

LAP2-02 Sectorplan 41 verpakkingen algemeen (pdf, 313 kB)

LAP2-02 Sectorplan 42 verpakkingen van verf (pdf, 262 kB)

LAP2-02 Sectorplan 43 verpakkingen van overige gevaarlijke stoffen (pdf, 218 kB)

LAP2-02 Sectorplan 44 gasflessen en overige drukhouders (pdf, 207 kB)

LAP2-02 Sectorplan 45 brandblussers (pdf, 204 kB)

LAP2-02 Sectorplan 46 munitie (pdf, 200 kB)

LAP2-02 Sectorplan 47 vuurwerk (pdf, 202 kB)

LAP2-02 Sectorplan 48 overig explosief afval (pdf, 210 kB)

LAP2-02 Sectorplan 49 ondergrondse tanks (pdf, 240 kB)

LAP2-02 Sectorplan 50 LPG-tanks (pdf, 243 kB)

LAP2-02 Sectorplan 51 autowrakken (pdf, 286 kB)

LAP2-02 Sectorplan 52 autobanden (pdf, 275 kB)

LAP2-02 Sectorplan 53 scheepsafvalstoffen (pdf, 300 kB)

LAP2-02 Sectorplan 54 sloopschepen (pdf, 236 kB)

LAP2-02 Sectorplan 55 oliefilters (pdf, 263 kB)

LAP2-02 Sectorplan 57 halogeenhoudende afgewerkte olie (pdf, 248 kB)

LAP2-02 Sectorplan 59 vloeibare brandstof en olierestanten (pdf, 271 kB)

LAP2-02 Sectorplan 60 oliehoudende boorspoeling en boorgruis (pdf, 261 kB)

LAP2-02 Sectorplan 61 boor, snij, slijp en walsolie (pdf, 276 kB)

LAP2-02 Sectorplan 62 metaalafval met aanhangende olie en emulsie (pdf, 261 kB)

LAP2-02 Sectorplan 63 overig oliehoudend afval (pdf, 222 kB)

LAP2-02 Sectorplan 64 PCB-houdend afval (pdf, 319 kB)

LAP2-02 Sectorplan 65 dierlijk afval (pdf, 175 kB)

LAP2-02 Sectorplan 66 gasontladingslampen en fluorescentiepoeder (pdf, 254 kB)

LAP2-02 Sectorplan 67 halogeenarme oplosmiddelen (pdf, 324 kB)

LAP2-02 Sectorplan 68 halogeenhoudende oplosmiddelen (pdf, 250 kB)

LAP2-02 Sectorplan 69 destillatieresidu (pdf, 200 kB)

LAP2-02 Sectorplan 70 CFKs HCFKs HFKs en halonen (pdf, 411 kB)

LAP2-02 Sectorplan 71 elektrische en elektronische apparatuur (pdf, 322 kB)

LAP2-02 Sectorplan 72 zwavelzuur zuurteer en overig zwavelhoudend afval (pdf, 258 kB)

LAP2-02 Sectorplan 73 ijzerhoudend beitsbad (pdf, 251 kB)

LAP2-02 Sectorplan 74 edelmetaalhoudende baden (pdf, 261 kB)

LAP2-02 Sectorplan 75 metaalhoudend afvalwater met org verontreingingen (pdf, 308 kB)

LAP2-02 Sectorplan 76 overige zuren basen en metaalhoudend afvalwater (pdf, 299 kB)

LAP2-02 Sectorplan 77 waterig afval met specifieke verontreinigingen (pdf, 316 kB)

LAP2-02 Sectorplan 78 ONO-filterkoek (pdf, 216 kB)

LAP2-02 Sectorplan 79 ontwikkelaar en fixeer (pdf, 264 kB)

LAP2-02 Sectorplan 80 vast fotografisch afval (pdf, 266 kB)

LAP2-02 Sectorplan 81 hardingszouten (pdf, 191 kB)

LAP2-02 Sectorplan 82 kwikhoudend afval (pdf, 357 kB)

LAP2-02 Sectorplan 83 arseensulfideslib en arseensulfide-filterkoek (pdf, 188 kB)


Naar: