F12 Wel/niet lijsten

Wat mag wel en niet in de gescheiden bak?

Deze bijlage bevat de volgende lijsten met afvalstoffen:

  • Basislijst gft-afval zoals opgesteld in het kader van het programma VANG-huishoudelijk
  • Lijst van afvalstoffen die bij het ‘klein chemisch afval’ horen
  • Lijst wat wel en niet als textiel ingezameld wordt, zoals opgesteld door de partijen van de Green Deal ‘textielinzameling’.

Download hier: bijlage F12 (pdf, 356 kB)