F11 Achtergronden bij ZZS

Achtergronden bij verwerking van afvalstoffen met ZZS

In deze bijlage staat achtergrondinformatie over wet- en regelgeving (REACH, POP, GHS/CLP, OSPAR, Kaderrichtlijn water). En over het beleid voor het verwerken van afvalstoffen die ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) bevatten.

Ook gaat deze bijlage specifiek in op de volgende onderwerpen:

  • In praktijk brengen van regelgeving en beleid
  • REACH-bepalingen voor teruggewonnen stoffen
  • Verwerking waarbij lozen van ZZS aan de orde komt
  • Voorbeelden van toepassing van de risicobeoordeling uit hoofdstuk B.14

Download hier: bijlage F11 (pdf, 1 MB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl