F9 Uitvoering LCA

De multi-cyclus LCA

In deze bijlage komt de multi-cyclus LCA (mLCA) aan de orde.  De mLCA brengt de levenscyclus van een materiaal in kaart, over maximaal drie opeenvolgende gebruikscycli. Het behoud van materialen en grondstoffen is namelijk niet alleen belangrijk in de eerste levenscyclus, maar ook in eventuele levenscycli daarna.

Deze nieuwe mLCA-methode vervangt de CML2-methodiek (die in LAP1 en LAP2 werd voorgeschreven) om afwijkende vormen van verwerking te toetsen aan de minimumstandaard.

Download hier: bijlage F9 (pdf, 1.2 MB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl