F10 Achtergronden grensoverschrijdend transport

Schematische weergave

Het beleid voor overbrenging (over de grens) van specifieke afvalstoffen is in deze bijlage in een aantal schema's weergegeven.

Dit beleid is verder beschreven in hoofdstuk B.13 (Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen) en in de paragrafen III van de sectorplannen.

Gebruik door bevoegd gezag

Het bevoegd gezag kan deze bijlage gebruiken voor afvalstoffen waarvoor geen sectorplan bestaat;  om te bepalen of er beleidsmatig bezwaar is tegen de overbrenging van die afvalstoffen.

Download hier: bijlage F10 (pdf, 809 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl