F3 Termen, begrippen en definities

Lijst van gebruikte termen

Voor een goed begrip van LAP3 (beleidskader en sectorplannen) is een juiste interpretatie van de gehanteerde begrippen belangrijk.

In deze bijlage zijn alle gebruikte begrippen en hun specifieke betekenis in het kader van het LAP weergegeven. Waar mogelijk is aangesloten op definities uit wet- en regelgeving.

Download hier: bijlage F3 (pdf, 442 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl