F5 Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen

In deze bijlage staan de categorieën (afvalstromen) die gescheiden gehouden moeten worden. Dit omdat het in het algemeen ongewenst is om ze te mengen; met elkaar, met andere afvalstoffen en/of met niet-afvalstoffen. Voor gevaarlijke afvalstoffen zijn dit de categorieën zoals bedoeld in artikel 10.54a Wet milieubeheer.

Indicatief overzicht van Euralcodes

De omschrijving van de afvalstroom is leidend voor het gescheiden moeten houden van de afvalstoffen. De bijlage geeft wel een indicatief overzicht van Euralcodes per categorie.

Te zijner tijd zal bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer aan deze bijlage 5 worden aangepast.

Download hier: bijlage F5 (pdf, 280 kB)