F5 Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen

In deze bijlage staan de categorieën (afvalstromen) die gescheiden gehouden moeten worden volgens de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit omdat het in het algemeen ongewenst is om ze te mengen; met elkaar, met andere afvalstoffen en/of met niet-afvalstoffen. Voor gevaarlijke afvalstoffen zijn dit de categorieën zoals bedoeld in artikel 10.54a Wet milieubeheer.

Deze bijlage is met de tweede wijziging LAP aangevuld met toelichting welke afvalstoffen dit betreft en (indicatief) voor welke sectorplannen de categorieën van toepassing zijn.

Indicatief overzicht van Euralcodes

De omschrijving van de afvalstroom is leidend voor het gescheiden moeten houden van de afvalstoffen. De bijlage geeft wel een indicatief overzicht van Euralcodes per categorie.

Download hier: bijlage F5 (pdf, 1 MB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl