F4 Feiten en cijfers

Feiten en cijfers van het afvalbeheer

Deze bijlage gaat in op de productie en de verwerking van het Nederlands afval sinds 1985. En geeft een inschatting van de verwachte ontwikkelingen voor de komende planperiode (scenario’s).

Op basis daarvan kan bijvoorbeeld bekeken worden welke beleidsmaatregelen nodig zijn om het gewenste niveau van preventie en nuttige toepassing te bereiken. En kan het beleid wat betreft de stortcapaciteit worden vastgesteld.

Download hier: bijlage F4 (pdf, 919 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl