47 Vuurwerk

Wat valt onder het sectorplan?

Niet afgestoken of niet tot ontbranding gekomen vuurwerk, en in beslag genomen vuurwerk. Het gaat om consumentenvuurwerk en professioneel (evenementen- en theater)vuurwerk.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 47 (pdf, 738 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Fop- en schertsvuurwerk

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (inclusief grof))

Veegvuil nieuwjaarsdag

Zie SP09 (Afval van onderhoud van openbare ruimten)

Carbid

Zie SP48 (Overig explosief afval)

Vuurwerk dat als afvalstof wordt aangemerkt en dat door de politie, krijgsmacht en brandweer wordt gebruikt voor instructiedoeleinden

Zie Beleidskader

______________________________________________________________________________________________