83 Arseensulfideslib en arseensulfide-filterkoek

Wat valt onder het sectorplan?

Arseensulfideslib: uit de productie van fosfor(zuur) in de chemische industrie.

Arseensulfide-filterkoek: uit het proces om fosforzuur geschikt te maken voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 83 (pdf, 725 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Overig procesafhankelijk slib

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Waterzuiveringsslib

Zie SP16 (Waterzuiveringsslib)