83 Arseensulfideslib en arseensulfide-filterkoek

Wat valt onder het sectorplan?

Arseensulfideslib: uit de productie van fosfor(zuur) in de chemische industrie.

Arseensulfide-filterkoek: uit het proces om fosforzuur geschikt te maken voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 83 (pdf, 726 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Overig procesafhankelijk slib

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Waterzuiveringsslib

Zie SP16 (Waterzuiveringsslib)