74 Edelmetaalhoudende baden

074 edelmetaalhoudende baden

Vervallen

Het sectorplan ‘Edelmetaalhoudende baden’ is in LAP3 als apart sectorplan vervallen.

Zie hiervoor sectorplan 73  Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden.

De minder verontreinigde edelmetaalhoudende baden die in LAP2 nog onder dit sectorplan vielen komen niet meer terug in sectorplan 73,  maar vallen in  LAP3 onder het beleidskader.

______________________________________________________________________________________________