Overzicht wijzigingen LAP2 - LAP3

Hieronder kunt u een overzicht downloaden van de onderdelen van LAP3 die zijn gewijzigd ten opzichte van LAP2. Dit is aangegeven per hoofdstuk van het beleidskader, sectorplannen en bijlagen.

Bij sommige onderdelen is kort aangegeven wat de wijziging inhoudt. Voor overige wordt verwezen naar de betreffende paragrafen van LAP3.