Monitoring

Monitoring van het afvalbeleid

Rijkswaterstaat beheert de Nederlandse monitoringsgegevens over afval.
Wij analyseren de gegevens en rapporteren over de resultaten. De overheid gebruikt de gegevens bij de evaluatie en verdere ontwikkeling van het afvalbeleid.

Zie Publicaties AfvalCirculair voor de volgende (jaarlijkse) rapportages:

  • Afvalstoffenheffing, met de gegevens over afvalstoffenheffing per gemeente.
  • Nederlands Afval in Cijfers (NAIC), over de productie van Nederlands afval en de verwerking hiervan.
  • Sorteeranalyses huishoudelijk afval, over de samenstelling van het huishoudelijk restafval.
  • Werkgroep Afvalregistratie (WAR), over de verwerking van afval in Nederland op stortplaatsen, in afvalverbrandingsinstallaties en bij gft-verwerkers.

Centrale afvaldatabank

Rijkswaterstaat heeft ook een centrale afvaldatabank, waarin alle afvalgegevens worden opgeslagen.