Ontwerpteksten LAP3

Tijdens de inspraakprocedure kon een zienswijze ingediend worden op de ontwerpteksten van LAP3, aangeduid als ‘Kern van beleid’. Dit zijn:

  • De laatste paragraaf van ieder hoofdstuk in de delen A t/m D;
  • De paragrafen I t/m III van ieder sectorplan in deel E;
  • De laatste paragraaf van iedere bijlage in deel F.

Al deze paragrafen staan in de volgende twee documenten: