81 Hardingszouten

081 hardingszouten

Wat valt onder het sectorplan?

Hardingszouten van het harden van metalen in een zoutbadoven, waardoor het oppervlak van de behandelde metalen specifieke eigenschappen krijgt.

Hardingszouten zijn sterk uitloogbaar en kunnen cyanides of andere toxische componenten bevatten.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 81 (pdf, 704 kB) (met achtergronddocument).

______________________________________________________________________________________________