Afvalstof of niet-afvalstof

Wanneer is een stof of voorwerp een afvalstof en wanneer is het dat niet? Het is belangrijk om dit onderscheid te maken. Want als iets wél een afvalstof is, gelden er andere administratieve en financiële verplichtingen dan wanneer het geen afvalstof is. Voor het verwerken, toepassen en vervoeren van afvalstoffen zijn er specifieke regels en vergunningprocedures.

Wel of niet afvalstof in het LAP3

Hoofdstuk B6 van het LAP3 beschrijft uitgebreid wat de uitgangspunten zijn bij de toepassing van de definitie ‘afvalstof’, wanneer er sprake kan zijn van ‘(voortgezet) gebruik’, ‘bijproduct’ of ‘einde-afval’ in plaats van een afvalstof en hoe je dit in de praktijk kan toetsen en beoordelen.

Handreiking afvalstof of niet-afvalstof

De Handreiking afvalstof of niet-afvalstof licht de begrippen uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen en de algemene beleidslijn uit LAP3 toe, aan de hand van praktische voorbeelden uit de rechtspraak, rechtsoordelen en andere relevante documenten. In het bijbehorende Toetsingskader afvalstof of niet  ziet u schematisch hoe wordt beoordeeld wanneer iets wel of geen afvalstof is.

Hulpmiddelen om te beoordelen of iets een afvalstof is

Op de webpagina's afvalstof of niet-afvalstof staan verschillende middelen die helpen bij het beoordelen of iets wel of geen afvalstof is:

  • Afvaltoets; een webtoets die een indicatie geeft of het materiaal afvalstof, bijproduct, einde afval of voortgezet gebruik is.
  • Jurisprudentie-archief; in dit archief kun je zoeken in uitspraken van rechters op materiaal
  • Handreikingen; deze geven inzicht in welke aspecten van belang zijn om te bepalen of een materiaal wel of geen afvalstof is.
  • Overzicht rechtsoordelen; dit overzicht geeft inzicht in de beoordeling van een materiaal met bijbehorende toepassing