Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u op deze site invult, gebruikt Rijkswaterstaat alleen voor het doel waarvoor u ze hebt ingevuld. Daarmee voldoet Rijkswaterstaat aan de privacywetgeving.

Hoe gaat Rijkswaterstaat om met uw persoonsgegevens?

Als u persoonsgegevens kunt invullen, ziet u waarvoor we deze gegevens gebruiken. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen. We gebruiken alleen die gegevens die u zelf invult. De gegevens bewaren we niet langer dan nodig is.

Er zijn uitzonderingen. Die staan genoemd in artikel 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens.